MOTÝLCI 22.10.

Vytvořeno: pondělí 19. říjen 2020 13:25 Aktualizováno: pondělí 19. říjen 2020 13:25
Napsal Mgr. Helena Skutková

Ve čtvrtek 22.10. pozvání do naší třídy přijal p. Chajda, který bude s dětmi provádět pokusy, ukázky, jak funguje ,,chemie" (použití rozmanitých pomůcek, přístrojů, pokusy rozpouštění soli ve vodě, olej lehčí než voda, zahřívání a vznik pár - koloběh vody v přírodě, proč si mýt ruce mýdlem - jak zaútočit na bacily, co hoří atd.)

Akce původně plánovaná s kamarády z 1. třídy, avšak s ohledem na situaci, bude bohužel jen pro nás...

V tento den prosíme přinést každý PET láhev 1,5 l.

Vstupné hrazeno z třídního fondu.

Děkujeme za spolupráci.

Motýlci - rej strašidel

Vytvořeno: pondělí 19. říjen 2020 13:20 Aktualizováno: pondělí 19. říjen 2020 13:20
Napsal Mgr. Helena Skutková

TŘÍDA MOTÝLKŮ

Rej strašidel, nebo-li halloweenské strašení se přesouvá z původně naplánované středy 21. na pátek dne 23.10.

Prosíme naše rodiče, aby dětem na pátek oblékli nebo namalovali strašidelný kostým.

Halloween - dekorace, zvyky, tradice - Levou-zadni.cz

sklenice + kostým TŘÍDA MOTÝLKŮ

Vytvořeno: pátek 16. říjen 2020 11:25 Aktualizováno: pondělí 19. říjen 2020 13:16
Napsal Mgr. Helena Skutková

 

DNE 23.10. NÁS VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ ČEKÁ REJ STRAŠIDEL. PROTO PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM NA P Á T E K  OBLÉKLI ČI NAMALOVALI STRAŠIDELNÝ KOSTÝM. DÁLE POPROSÍME, ABYSTE DĚTEM NA ÚTERÝ PŘICHYSTALI PRŮHLEDNOU SKLENIČKU NEBO ZAVAŘOVACÍ SKLENICI.

Děkujeme za spolupráci :-)

 

 

 

výstava v RK Karviná říjen 2020

Vytvořeno: pondělí 12. říjen 2020 16:09 Aktualizováno: pondělí 12. říjen 2020 16:09
Napsal Mgr. Helena Skutková

V měsíci říjnu je možnost zhlédnout výstavku prací Dolaňáčku v Regionální knihovně v Karviné, v dětském oddělení.

Děkujeme, kdo se s námi do tvoření zapojil :-)

POHYB OSOB V ŠATNĚ

Vytvořeno: sobota 10. říjen 2020 13:19 Aktualizováno: sobota 10. říjen 2020 13:19
Napsal Mgr. Helena Skutková

VÁŽENÍ RODIČE,

OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020 po dobu min. 14 dnů BUDOU V JEDEN MOMENT V ŠATNĚ MAX. 4 OSOBY (TEDY DVĚ DĚTI navštěvující mateřskou školu S DOPROVODEM).

 

Po zazvonění, pokud nebudete učitelkou vpuštěni, prosím, vyčkejte, až rodič, který dříve navštívil školku, šatnu opustí. Následně Vy můžete do šatny vejít.

 

D ě k u j e m e , že

s jedním dítětem vstupuje jeden dospělý,

osoba, přivádějící a odvádějící dítě používá v budově ochranu úst a nosu, v šatně se zdržuje co nejkratší dobu,

při vstupu si všichni dezinfikují ruce,

dítě (třídy Houseneček) je předáno mezi dveřmi šatny a třídy p.učitelce,

dítě (třídy Motýlků) po převlečení si za dohledu rodiče, který do umývárny nevstupuje, si řádně umyje ruce mýdlem a teplou vodou. Po rozloučení je předáno mezi dveřmi šatny a třídy p.uč. ,

dítě si z domu do školky nyní nenosí žádnou hračku (včetně mazlíčka na spaní).

Vyzvedávání dětí je od 14.30 hodin.

 

Děkujeme, že jsme spolu v této nelehké době.

ROUŠKY VŠEM – omalovánky pro děti | KUKANDOart.cz

POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTU

Vytvořeno: úterý 15. říjen 2019 6:57 Aktualizováno: středa 26. srpen 2020 14:06
Napsal Mgr. Helena Skutková

Naše mateřská škola je i tento školní rok zapojena do projektu Celé Česko čte dětem.

Těšíme se, kdo nás v rámci této akce navštíví a přinese si pohádkovou knihu dle svého uvážení, když návštěva je pro děti zážitkem.

Podpora čtenářské pregramotnosti je v naší mateřské škole významnou součástí vzdělávacího programu, proto děkujeme všem, kteří se do naší akce zapojili a nově zapojí (po domluvě s p.uč.) a podpoří tak zájem dětí o báječný svět knih a čtení.

Těšíme se na Vás