POHYB OSOB V ŠATNĚ

Vytvořeno: sobota 10. říjen 2020 13:19 Aktualizováno: sobota 10. říjen 2020 13:19 Napsal Mgr. Helena Skutková

VÁŽENÍ RODIČE,

OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020 po dobu min. 14 dnů BUDOU V JEDEN MOMENT V ŠATNĚ MAX. 4 OSOBY (TEDY DVĚ DĚTI navštěvující mateřskou školu S DOPROVODEM).

 

Po zazvonění, pokud nebudete učitelkou vpuštěni, prosím, vyčkejte, až rodič, který dříve navštívil školku, šatnu opustí. Následně Vy můžete do šatny vejít.

 

D ě k u j e m e , že

s jedním dítětem vstupuje jeden dospělý,

osoba, přivádějící a odvádějící dítě používá v budově ochranu úst a nosu, v šatně se zdržuje co nejkratší dobu,

při vstupu si všichni dezinfikují ruce,

dítě (třídy Houseneček) je předáno mezi dveřmi šatny a třídy p.učitelce,

dítě (třídy Motýlků) po převlečení si za dohledu rodiče, který do umývárny nevstupuje, si řádně umyje ruce mýdlem a teplou vodou. Po rozloučení je předáno mezi dveřmi šatny a třídy p.uč. ,

dítě si z domu do školky nyní nenosí žádnou hračku (včetně mazlíčka na spaní).

Vyzvedávání dětí je od 14.30 hodin.

 

Děkujeme, že jsme spolu v této nelehké době.

ROUŠKY VŠEM – omalovánky pro děti | KUKANDOart.cz